Project Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren op 20 april

Aanplant van bomen en struiken, onderzoek naar historische boerderijnamen, oprichten van een zwerfafvalbrigade, plaatsen van naambordjes bij beken en een cursus over streekeigen beplanting. Dit zijn enkele voorbeelden die inwoners van Lunteren de afgelopen jaren hebben opgepakt om hun eigen landschap aantrekkelijker te maken. En er zijn meer mooie projecten gaande. Om hier bekendheid aan te geven, maar vooral om bewoners te mobiliseren om nieuwe wensen en ideeën aan te dragen, organiseert de werkgroep Levend Landschap Lunteren op zaterdag 20 april een inspirerende fietsexcursie en aansluitend een ideeënmiddag in het Westhoffhuis in Lunteren.

Ben je benieuwd naar reeds lopende projecten, heb je nieuwe ideeën om het landschap van Lunteren aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken en wil je hieraan bijdragen? Doe mee aan deze inspirerende fietsexcursie en kom naar de ideeënmiddag in het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren. Iedereen uit Lunteren en omgeving is van harte welkom!

Aanplanting Website 049 Marcel de Bont Fotografie

Fietsexcursie 20 april

Tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u per fiets vertrekken vanaf het Westhoffhuis. Onderweg wordt gestopt bij verschillende plekken en vertellen enthousiaste inwoners over hun’ project. Zo wordt gestopt bij een bijenhotel in De Eng en wordt bij een vispassage meer verteld over vissen en antiverdrogingsmaatregelen. Ook wordt gestopt bij een voedselbos en bij amfibiepoelen aan de Mijlerweg. De fietstocht leidt ook langs een boerderij aan de Hoge Valkseweg waar meer wordt verteld over natuurinclusieve landbouw.
De fietsexcursie duurt ca 2 uur en eindigt ook weer bij het Westhoffhuis. De fietstocht is ongeveer vijftien kilometer lang, maar de mogelijkheid bestaat deze in te korten.

Levend Landschap Luntern

Ideeënmiddag 20 april

Ben je door de fietstocht geïnspireerd geraakt en wil je meedoen? Heb je ook ideeën om het landschap van Lunteren aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren in het Westhoffhuis.
Mocht je niet willen deelnemen aan de fietsexcursie maar toch je idee of wens willen inbrengen dan ben je tussen 15.00 uur en 17.00 uur welkom in het Westhoffhuis.

Tweede bijeenkomst op woensdagavond 15 mei 

Op 15 mei vindt een tweede bijeenkomst plaats in Westhoffhuis om gezamenlijk de ideeën die op 20 april zijn verzameld uit te werken en met elkaar vervolgafspraken te maken voor de uitvoering.

Historische kaart Lunteren

Levend Landschap Lunteren

In 2017 is de gemeente Ede samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met Levend Landschap Lunteren om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners. Sindsdien zijn diverse projecten opgepakt en uitgevoerd door inwoners zelf. Vanwege dit succes start op 20 april een tweede ronde onder begeleiding van SLG. Doe je mee?

Levend Landschap Lunteren wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Ede en de provincie Gelderland.

Meer weten?

Meer weten over het landschap in Ede?