Project Levend Landschap Ophemert

Ophemert heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners starten gemeente West Betuwe in samenwerking met SLG het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Levend Landschap Ophemert wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland.

Werkgroep Levend Landschap Ophemert

De werkgroep Levend Landschap Ophemert wil – met ondersteuning van SLG – samen met bewoners van Ophemert landschapsprojecten opzetten en vormgeven om daarmee het landschap van en rondom Ophemert aantrekkelijker en meer beleefbaar’ te maken.

Nieuws vanuit de werkgroep

We hebben gemerkt dat bewoners van ons dorp net zo geïnteresseerd zijn in onze groene omgeving als wij zelf, en dat is fijn. Met hen zijn we in contact getreden, nadat zij het contactformulier hadden ingevuld. Bedankt voor je interesse en natuurlijk is iedereen nog steeds welkom om ons te voorzien van tips en ideeën. Graag delen we met jou onze huidige projecten/​initiatieven die we proberen op te zetten.

Huidige projecten/​initiatieven

  • Zaden- en plantenruilbeurs 16 april 2022 

Een van de punten in de kernagenda van Ophemert is onder het kopje prachtige natuur en buitenruimte is het uitwisselen van kennis. Bezoeken van elkaars tuinen is een van de items die we dit jaar gaan organiseren. Hoe leuk is het om dat eerst af te trappen van een zaden- en planten ruilbeurs. Vol trots organiseert Levend Landschap Ophemert op zaterdag 16 april Ophemerts eerste ruilbeurs voor planten en zaden. Neem zaden en planten mee die je over hebt, en ruil met anderen. Tevens is er een leuke kinderbezigheid.
Programma10.3012.00 uur – Ruilen van zaden en planten met anderen
Tijd: 10.3012.00 uur. Locatie: De Schelp. Toegang: gratis

  • Een mogelijke Mauritslinie realiseren is één van de wensen vanuit de projectgroep

De Mauritslinie vormde in de Tachtigjarige Oorlog (15681648) de zuidelijke begrenzing van de Noordelijke Nederlanden. De grens liep met name langs de Waal. Er is in de tussentijd contact gezocht met diverse kernen binnen onze gemeente, die ook aan de Waal liggen, de gemeente en het Waterschap. Wat blijkt, iedereen is enthousiast om de oude Mauritslinie weer op een of andere wijze zichtbaar te maken. Hoe? Dat is nog niet duidelijk, maar de samenwerking met de gemeente is opgestart. Als we meer concreet nieuws hebben dan laten we dat zeker weten.

  • Klompenpad Ophemert

Ook werken we hard aan het ontwikkelen van een Klompenpad in en om Ophemert. Voorzichtig kijken we naar mogelijkheden, geleerd vanuit ervaringen van andere kernen en natuurlijk de wensen van onze eigen dorpsbewoners die participeren in dit project. De wens is er om het pad te verbinden met de reeds aanwezige struinpaden en het toekomstige Klompenpad in Varik en Est. Contact met de gemeente wordt gelegd en de ervaringen en kennis van Stichting Landschapsbeheer Gelderland zullen benut gaan worden. 

  • Biodiversiteit vergroten en werkgroep

Ophemert kent veel natuurgebieden in en rondom het dorp. We streven ernaar om met eigenaren in gesprek te gaan of en welke bijdrage wij zouden kunnen leveren om deze mooie gebieden aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit verder te vergroten. Dit door de inzet van vrijwilligers die de natuur en het behoud daarvan een warm hart toedragen. Hierbij maken we gebruik van de kennis, kunde en het enthousiasme van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de door hen onder andere opgeleide Hoogstambrigade en knotploegen. Op dit moment zijn we bezig contacten te leggen en af te stemmen of er gemeenschappelijke doelen zijn. Uiteindelijk hopen we vanuit Ophemert een eigen werkgroep te kunnen vormen die mee gaat helpen in deze projecten en het onderhoud daarvan. Dus laat het zeker weten als ook jij graag af en toe wilt helpen.

  • Zwerfafvalbrigade

De Zwerfafvalbrigade is een initiatief dat al enkele jaren loopt binnen onze kern. We willen samen verder optrekken door te kijken waar we elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Prikdagen worden regelmatig georganiseerd. Wil je ook mee doen met de zwerfafvalbrigade? Of wil je op een voor jou geschikt moment vuil prikken en zoek je daarvoor ter leen de nodige middelen? Neem dan contact met ons op en we helpen je verder. Hoe meer zwerfafval we opruimen hoe mooier Ophemert wordt.

  • Natuureducatie

Naast bovengenoemde initiatieven zijn vragen ontvangen betreffende natuureducatie. We zijn aan het verkennen hoe we daar met de initiatiefnemers vorm aan kunnen gegeven. Maar ook vragen rondom een wandeling door bijvoorbeeld de Steendert met een gids zijn bij ons binnen gekomen. We proberen op de vele wensen, met betreffende personen te blijven kijken wat mogelijk is.

Mocht je interesse hebben om aan te sluiten van één van de projecten, nieuwe ideeën hebben of anderszins betrokken willen zijn of een idee aanbrengen laat het ons dan zeker weten.

Met vriendelijke groet Werkgroep Levend Landschap Ophemert

Wilma Adriaans, Mieke Degenaar, Aart Kusters, Jetty van Lith, Patricia Majoie, Wim Scherphof

Meedoen met de projecten van de werkgroep ?

Mocht je interesse hebben om aan te sluiten van één van de projecten, nieuwe ideeën hebben of anderszins betrokken willen zijn of een idee aanbrengen laat het ons dan zeker weten door het sturen van een mail naar Patricia Majoie.

Contact