Project Levend Landschap Oude IJsselstreek

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. 

In meerdere dorpen in de gemeente Oude IJsselstreek vinden Levend landschap projecten plaats:

  • Levend Landschap Megchelen
  • Levend Landschap Breedebroek-Voorst
  • Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Het Lev­end Land­schap pro­ces heeft tot doel om een werk­groep van vri­jwilligers op te richt­en, die zich inzet voor de kwaliteit van het land­schap in haar eigen omgeving.

Aanplant Winssen in het groen