Project Levend Landschap projecten

Dorps­be­won­ers voe­len zich betrokken bij hun eigen omgev­ing en willen zich er graag voor inzetten. Via Lev­end Land­schap bieden we bewon­ers begelei­d­ing en onder­s­te­un­ing bij het omzetten van ideeën naar con­crete uitvo­er­ing. Het Lev­end Land­schap pro­ces heeft tot doel om een werk­groep van vri­jwilligers op te richt­en, die zich inzet voor de kwaliteit van het land­schap in haar eigen omgeving.

In meerdere dorpen in de gemeente West Betuwe vinden Levend landschap processen plaats:

  • Levend Landschap Est
  • Levend Landschap Hellouw
  • Levend Landschap Neerijnen
  • Levend Landschap Opijnen
  • Levend Landschap Ophemert
  • Levend Landschap Tuil
  • Levend Landschap Varik-Heeselt
  • Leven Landschap Vuren
Levend Landschap Buurt Ede Veldhuizen bron Bert Vos Bron: Bert Vos Levend Landschap Buurt Ede Veldhuize