Project Levend Landschap Rietmolen

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.

Uitwerken en uitvoeren plannen

Het maken en plaatsen van typische hekwerken, meer wilde bloemen, bijenkasten bij het kerkhof, opruimen van zwerfvuil met schoolkinderen, aanleggen van erfbeplanting en het ontwikkelen van een Klompenpad en deze verbinden met de paden in Rekken en Noordijk. Dat zijn wensen van bewoners van Rietmolen voor een aantrekkelijker en meer beleefbaar landschap. Deze ideeën worden verder uitgewerkt door de werkgroep Levend Landschap Rietmolen. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Rietmolen met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Rietmolen wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland.

Help mee in Rietmolen

Neem contact op met projectleider Annelies Kok.

Doe mee!
Aanplant Winssen in het groen