Project Levend Landschap Wichmond

Landschap Wichmond versterken

Wichmond heeft een aantrekkelijk buitengebied. Of zoals een bewoner verwoordt: Ken je dat, die verwondering over de schoonheid van onze schitterende natuur als je vroeg in de ochtend, als de nevel nog boven de velden hangt, de reeën en hazen sporen door het bedauwde gras trekken, een rondje wandelt bij het opkomen van de zon?”.

Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners en Dorpsbelang Wichmond Vierakker in samenwerking met SLG het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Succesvol

Gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland steunen Levend Landschap, een project dat drie jaar geleden met veel succes in Vierakker tot leuke concrete resultaten heeft geleid. Denk aan het project van de weidehekken, de bloemrijke bermen, de herplant van bomen en andere projecten die van idee zijn omgezet in concrete resultaten waar we allemaal dagelijks van kunnen genieten. De werkgroep hoopt dat ook in Wichmond te bereiken: Over de rust en schoonheid moeten we ons blijven verwonderen maar ons ook realiseren dat we deze omgeving moeten koesteren en bewaren voor de generaties na ons.”

Ik dacht altijd dat je geen invloed kon hebben op de openbare leefomgeving, maar Levend Landschap is een makkelijke manier om je eigen leefomgeving vorm te geven.

Bart aangepast
Bart Hiddinga
Coördinator Levend Landschap Vierakker
Aanplant Terbork in het Groen bron David van Haren 2