Project Levend Landschap Woold

Winterswijk heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Dorpsraad Loo in samenwerking met SLG het project Levend Landschap.

Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. 

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Winterswijk een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, educatie/​jeugd en toegankelijkheid. Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!

Samen maken we het landschap rond Winterswijk nog mooier!

Ambassadeur winterswijk Steenuil