Project Levend Landschap Zwolle

Zwolle heeft een aantrekkelijk buitengebied. Die waarden in het buitengebied willen we verder versterken en beter beleefbaar maken voor bewoners. Daarom is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met SLG en de gemeente Oost Gelre het project Levend Landschap Zwolle gestart. 

Ideeën verzamelen

Tijdens de eerste bijeenkomst op 30 mei 2022 wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie van Zwolle een impuls te geven. Voorbeelden van initiatieven zijn: aan de slag met streekeigen beplanting, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, meer bloemrijke bermen en randen, het zichtbaar maken van boerderijnamen, het opruimen van zwerfafval en het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels.

Uitwerken en uitvoeren plannen

Na de eerste avond vindt een tweede bijeenkomst plaats op maandag 20 juni 2022. Dan worden de ideeën uit de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zullen er werkgroepen met kartrekkers gevormd worden, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Zwolle met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Zwolle wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland.

Bij - Henk van den Brug
Bij – Henk van den Brug