Project afgerond Lezing over wilde bijen

Maandagvond 4 juli is er in Kerk Avezaath een lezing over wilde bijen. De lezing wordt gegeven door Pieter van Breugel, een expert op dit gebied en een enthousiast spreker. Dit is een initiatief van de gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De informatieavond start om 19.30 uur met koffie en thee en vindt plaats in het Dorpshuis De Avezathen’, Daver 46 in Kerk Avezaath. Iedereen is uitgenodigd voor deze werkelijk inspirerende lezing! Meld je vooraf aan via onderstaand formulier. Kennis over bijen of biodiversiteit is niet nodig. Deelname is gratis.

Tronkenbij_Peter Eekelder

Wilde bijen

Het overgrote deel van de planten en bomen is voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. De wilde bijen, hieronder rekenen we ook de hommels, zijn hiervoor erg belangrijk en hebben een cruciale rol in bijvoorbeeld de voedselvoorziening en de biodiversiteit. Toch zijn veel soorten onbekend. Met name omdat ze niet steken en ons dus niet tot last zijn merken we ze niet op. Veel wilde bijen hebben een voorkeur of specialisatie voor bepaalde plantensoorten. Door de invloed van de mensen gaan veel van deze bijen in aantallen helaas achteruit.

Hoe kun je de wilde bijen helpen?

Tijdens de lezing krijg je informatie over de leefwijze van deze dieren. Je krijgt praktische tips hoe je in je eigen tuin eenvoudig kunt zorgen voor goede leefomstandigheden, voedselaanbod en nestgelegenheid. Zo hoor je hoe een goed insectenhotel is opgebouwd en welke plantensoorten van belang zijn. Wij weten zeker dat je enthousiast van deze avond terugkomt met veel ideeën!

Insectenhotel

Pieter van Breugel

Pieter van Breugel is een autoriteit op het gebied van solitaire bijen. Hij bestudeert deze dieren al jaren en is expert op gebied van insectenhotels. Regelmatig geeft hij lezingen over wilde bijen en andere insecten. Hij is auteur van onder andere de boeken Basisgids Wilde bijen’ (KNNV) en Gasten van bijenhotels’ (EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis).

De lezing vindt plaats in het kader van de biodiversiteitsprojecten in gemeente Buren en wordt georganiseerd door SLG.