Project Loenen in het Groen

Bewoners in het buitengebied van Loenen krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/​terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. 

Aanmelden voor het beplantingsproject Loenen in het Groen is helaas niet meer mogelijk.

Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en inwoners aan een fraai landschap. Inwoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Loenen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.

Bescherming van landschap hoogstamfruit 2 LR

Streekeigen bomen en struiken

Inwoners kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied van Loenen te versterken. Inwoners van het buitengebied van Loenen krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om hoogstambomen, vogelbosjes, bijenhagen, knotwilgen, solitaire bomen en struweelhagen.

Aanplanting Website 056 Marcel de Bont Fotografie

Van aanvraag tot aanplanten

Heb je belangstelling voor een advies? Een adviseur van SLG kijkt samen met jou naar de mogelijkheden van landschapselementen op je terrein. De adviseur kan je bezoeken om deze mogelijkheden te bekijken. Op basis van deze informatie ontvang je kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Na akkoord wordt de beplanting besteld. Op een gezamenlijke uitdeeldag wordt het plantmateriaal uitgedeeld. 

Biodiversiteitsplan ontwerp Bron: Voorbeeld van een landschapsplan

Versterking Loenens landschap en biodiversiteit

Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Landschapselementen, zoals hagen en singels, zorgen ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek.

De gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk.