Project afgerond Lunteren in het Groen

Wil je streekeigen bomen en struiken en meer vogels en vlinders op het erf of in de tuin? Wil je bijdragen aan het landschap van de Lunteren? Dat kan! Doe mee met het project​‘Lunteren in het Groen’ dat gelijktijdig in het buitengebied als de buurtschap van start gaat! 

Je krijgt subsidie, advies en ondersteuning om op jouw terrein inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om heggen, knotwilgen, elzenrijen en boomgaarden. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Erfadvies

Deelnemers aan het beplantingsproject worden ondersteund bij aanplant op hun erf. Op de informatieavond kun je je opgeven voor een erfadvies. Eén van de landschapsbeheerders van gemeente Ede komt dan kosteloos bij u langs om jouw beplantingswensen te bespreken. De uitkomsten van dit gesprek worden uitgewerkt tot beplantingsplan voor het eigen erf. Het benodigde beplantingsmateriaal wordt gezamenlijk besteld. Op de feestelijke uitdeeldag ontvangen alle deelnemers hun beplantingsmateriaal​. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgt ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groenere gemeente.

Diersoorten profiteren van inheemse beplanting

Inwoners kunnen inheemse beplanting aanplanten op hun perceel. Door gebruik te maken van goed plantmateriaal en ecologisch beheer wordt het buitengebied aantrekkelijker voor verschillende diersoorten, zoals de steenuil, de kneu, de egel en allerlei insecten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde.

Steenuil

Landschapselementen

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt een adviseur van SLG over hoe het landschap is ontstaan en welke landschapselementen zoals heggen, boomgaarden en poelen hier van oorsprong voorkwamen. Ook wordt er verteld welke soorten elementen verdwenen uit het landschap en hoe ze weer terug kunnen komen. Tevens wordt uitgelegd wat de inwoners zelf kunnen doen om hun erf aantrekkelijker te maken en welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen vanuit dit project.