Project Doe mee met beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland

Inwoners in het buitengebied van Gelderland kunnen meedoen aan het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland. Het Cultuurfonds Gelderland en SLG willen een impuls geven aan het cultuurlandschap met streekeigen erven en bijbehorende beplanting. Inwoners krijgen advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen om de biodiversiteit te versterken. Denk aan karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen, vogelbosje, elzenrijen, houtsingel, struweelhagen en/​of hoogstambomen. Op donderdag 25 april organiseren wij hierover een webinar. Een unieke kans voor inwoners in het buitengebied van Gelderland, die hun erven willen verfraaien met streekeigen beplanting! 

Wegens het grote succes is aanmelden helaas niet meer mogelijk.

Knotbomen Millingen 001
Boerderij Bron: Mirjam Langelaar

Landschapsplan van adviseur

Na aanmelding maakt een adviseur van SLG op basis van de wensen van de eigenaar een landschapsplan met de in het landschapstype bijpassende struiken en bomen, en brengt indien nodig een veldbezoek. Naast een uitgewerkt plan ontvangen deelnemers een aanbieding voor betaalbare aanschaf van beplanting om het erf aantrekkelijker te maken. Komende winter wordt het plantmateriaal thuis bezorgd.

Biodiversiteitsplan ontwerp Bron: Voorbeeld van een landschapsplan

Versterking cultuurlandschap en biodiversiteit

Met het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland willen het Cultuurfonds Gelderland en SLG landschapselementen terugbrengen en zo de biodiversiteit bevorderen en de identiteit van onze omgeving versterken.

Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Dit geldt voor het aanbrengen van landschapselementen zoals struweelhagen en knotwilgen. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek.

Wormkruidbij Bron: Peter Eekelder Wormkruidbij

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners. Het Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen.
www​.cultuurfonds​.nl