Project Netwerk Groene Vrijwilligers Berkelland

In de gemeente Berkelland zijn zo’n 10 – 15 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Berkelland om elkaar beter te leren kennen.

cursus

Ondersteuning vrijwilligersgroepen

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In de gemeente Berkelland kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld.

Aan de slag op het Needse Achterveld op 20 januari 2024

Op zaterdag 20 januari 2024 gaan we aan de slag op het terrein van Staatsbosbeheer het Needse Achterveld. Op deze dag gaan we samen met veel vrijwilligers uit verschillende groepen aan de slag. De gemeente Berkelland is blij met al het werk dat gedaan wordt en zal deze dag aanwezig zijn. De wethouder met natuur en landschap in zijn portefeuille Hans van der Noordt zal erbij zijn en de gemeente zorgt voor soep met een broodje na afloop.

Op deze werkochtend zijn alle groene vrijwilligers uit de gemeente Berkelland van harte welkom. Het zou mooi zijn als we met een mooie groep aan de slag kunnen die ochtend. Graag oude (werk)kleding aantrekken en stevige schoenen/​laarzen. Wij zorgen voor gereedschap(pen) en hulpmiddelen.

Wanneer: Zaterdagochtend 20 januari 9.00 uur tot 12.00 uur

Waar: Needse Achterveld Rietmolen, parkeerplaats aan de Visschemorsdijk.

Voor wie: Alle groene vrijwilligers uit de gemeente Berkelland

Aanmelden

We willen graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden voor de bijeenkomst is daarom gewenst. Meld je aan.

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente Berkelland de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Berkelland. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp. Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking.

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november en/​of aan NLdoet in half maart. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap. Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vrijwilligersnetwerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in de gemeente Berkelland. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. Bekijk welke groepen actief deel nemen aan het Netwerk Groene Vrijwilligers Berkelland (wordt nog aangevuld).

Contactgegevens projectleider: Bendiks Westerink

Aan de slag op het Needse Achterveld

Meld je aan voor de werkdag op het Needse Achterveld op zaterdag 20 januari 2024.

Aanmelden