Project Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard

Binnen de gemeente Zaltbommel zijn vele vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen. Namens de gemeente Zaltbommel kan SLG met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Zaltbommel. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp. Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

  • Webinar Biodiversiteit versterken met groepen’ op dinsdagavond 15 juni 2021 – gecanceld
  • Startbijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard op 15 oktober 2021 (geweest)

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente Zaltbommel de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Zaltbommel. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp. Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

  • Webinar Biodiversiteit versterken met groepen’ op dinsdagavond 15 juni 2021 – gecanceld
  • Startbijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard op 15 oktober 2021 – geweest
  • Bijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard op 21 april 2022 – geweest

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking.

  • Cursus Maaien met de zeis op zaterdag 8 oktober 2022 in Rossum – geweest

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november en/​of aan NLdoet in half maart. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc. Groepen kunnen zich melden bij adviseur Femke Wolthaus.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap. Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vrijwilligersnetwerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in de gemeente Zaltbommel. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. Bekijk welke groepen actief deel nemen aan het Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard (wordt nog aangevuld).

Meer informatie: projectleider Bendiks Westerink

Cursus maaien met de zeis 

Wil je leren maaien met de zeis? Dan kun je je nu opnieuw aanmelden voor een cursus. In mei van dit jaar heeft een groep enthousiaste deelnemers een cursus zeisen gevolgd. Op 8 oktober 2022 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) deze cursus nog een keer. Dus was je de vorige keer niet in de gelegenheid, meld je dan nu aan! Er kunnen maximaal 16 mensen meedoen. Aanmelden kan tot en met 1 oktober 2022. De cursus is gratis.

Maaien met de zeis

Maaien met de zeis is een erg geschikte manier om gras en ruigte te maaien. Niet alleen in het natuurbeheer maar ook door tuinbezitters wordt het steeds meer gebruikt. Het geeft je de kans zeer nauwkeurig te maaien zonder schade aan de bodem. De diversiteit aan planten en kleine dieren en insecten is op locaties waar met de zeis wordt gemaaid vele malen groter dan bij machinaal maaien. Een zeis gebruikt geen brandstof en tijdens het zeisen is geen gehoorbescherming nodig. Het enige geluid is het snijden van het gras.

Inhoud cursus

In de cursus gaan we in op onderhoud, gebruik en veiligheid. Er wordt uitgelegd, maar vooral ook heel veel zelf gedaan! We behandelen en oefenen het scherp maken (het haren) en scherp houden (het strekelen) van de zeis. Vervolgens gaan we aan de slag met het daadwerkelijk maaien met de zeis. Belangrijk onderdeel de hele dag is veiligheid voor de gebruiker en omstanders.

Ook meedoen?

De cursus wordt gegeven op zaterdag 8 oktober en duurt van 09.3015.30 uur. Voor deelname is geen ervaring met het maaien met de zeis nodig. Er zijn zeisen beschikbaar, maar je kunt ook een eigen zeis meenemen.

Maaien met de zeis