Project Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In de gemeente Doetinchem kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld.

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente Doetinchem de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Doetinchem. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp.Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking.

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap.Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vrijwilligersnetwerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in de gemeente Doetinchem. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. Bekijk welke groepen actief deel nemen aan het Netwerk Groene Vrijwilligers Doetinchem (wordt nog aangevuld).

Opfriscursus Veldhulpverlening door Cursus Centrum Groen

Locatie: Koningin Beatrixcentrum in Wehl
Datum: 9 september 2022
Cursusduur: 1 dagdeel 8.0012.30 uur

  • In de opfriscursus veldhulpverlening 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Planning: vooraf nadenken over de inhoud van de noodkaart of het noodplan voor de betreffende activiteit
  • Oproepen van de professionele hulpdiensten en begeleiden naar de plaats van het ongeval
  • Zelf hulp verlenen totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn
  • Herkennen van diverse soorten letsel en toestanden van slachtoffers
  • Verhelpen van eenvoudige verwondingen
  • Reanimeren
Deelnemers hebben allemaal al eerder een certificaat voor veldhulpverlening 1 ontvangen. Het certificaat wordt alleen afgegeven als de cursist in de praktijk laat zien dat hij de competenties beheerst. Het certificaat is 2 jaar geldig.

Groepsgrootte minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers per groep


Aanmelden is niet meer mogelijk.

Uitdeeldag Dorpen in het Groen