Project Netwerk Groene Vrijwilligers Duiven en Westervoort

In de gemeenten Duiven en Westervoort zijn meerdere grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Duiven en Westervoort om elkaar beter te leren kennen.

Ondersteuning vrijwilligersgroepen

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In de gemeenten Duiven en Westervoort kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld.

Knotploegduiven800x600

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeenten Duiven en Westervoort de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma. 

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Montferland. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp.Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

Netwerkbijeenkomst vrijdagochtend 22 september 2023, 9.00 tot 12.00 uur
We zijn deze ochtend te gast bij het voedselbos van de milieuvrienden Duiven. De start van de bijeenkomst vindt plaats in het Palet trefpunt Duiven. Daarna gaan we naar het voedselbos aan de Westsingel (in de buurt van de FeelGoodClub AeroFitt).
Waar: Palet trefpunt, Mondriaanstraat 14 Duiven
Voor wie: alle groene vrijwilligers Duiven/​Westervoort.
Meld je aan bij Bendiks Westerink

Maatwerktrainingen en cursussen 

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking. 

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap. Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Contactgegevens projectleider: Bendiks Westerink