Project Nude in het Groen

Wil je streekeigen bomen en struiken en meer vogels en vlinders op het erf of in de tuin? Wil je bijdragen aan het landschap van de Nude? Dat kan! Doe mee met het project Nude in het Groen’ dat gelijktijdig in het buitengebied als de buurtschap van start gaat! 

Graag nodigen bewonersinitiatief De Nieuwe Nu en SLG je uit voor de gezamenlijke informatieavond op dinsdag 16 mei 2023 om 19.30 uur in het gebouw van de Duivenvereniging aan Huppelpad 2 te Wageningen. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Je krijgt informatie over het landschap en de buurtschap, hoort hoe je mee kunt doen en wat de spelregels’ zijn. Je kunt je voor deze avond aanmelden of langskomen op de avond zelf.

Plantdag Dorpen in het Groen

Groene karakter versterken

Een erf en tuin dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en de beleving. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen en voldoende voedsel en beschutting kunnen vinden. Ook draagt het bij aan de streekeigen identiteit van de Nude.

Beplantingsplan erven buitengebied de Nude

In de Nude is in de loop van de jaren veel kenmerkende beplanting van de oeverwal verdwenen, zoals erfbeplanting, hagen en fruitbomen. Een adviseur van SLG komt kosteloos bij je langs om samen een schets te maken om het erf op een streekeigen manier aantrekkelijker en biodiverser te maken. Ook ontvang je handige informatie met tips en inspiratie voor het beheer van het erf.
De schets wordt uitgewerkt tot een beplantingsplan waarmee je je erf kunt verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, knotbomen, struweelhagen of een combinatie van mogelijkheden. De beplanting wordt dankzij een subsidie van de gemeente en de provincie voordelig beschikbaar gesteld en kan worden afgehaald op de uitdeeldag eind 2023. Op deze manier versterkt je terrein het omliggende landschap van de Nude!

Adviseur SLG

Beplanting buurtschap de Oude Nude

Bewonersinitiatief De Nieuwe Nu wil samen met bewoners van de buurtschap een streekeigen beplantingsplan opstellen voor de buurtschap de Oude Nude en nieuwe streekeigen beplanting aanplanten op openbaar terrein en erven en tuinen van de bewoners zelf. Ook deze nieuwe beplanting voor het buurtschap wordt voordelig door de gemeente en provincie beschikbaar gesteld en kan worden afgehaald op de uitdeeldag eind 2023. Zo wordt het buurtschap nog groener en mooier.

Dit project is een initiatief van de Gemeente Wageningen, De Nieuwe Nu en SLG en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.