Project Omgevingsmaatregelen Landschap A15

De plannen tot doortrekken van de A15 tussen het Pannerdens Kanaal en aantakking op de A12 heeft een grote impact op inwoners en landschap in de gemeente Duiven. In 2018 zijn ideeën en voorstellen opgehaald voor het herstel en de versterking van het landschap rondom het tracé. SLG ondersteunt de gemeente Duiven bij het vertalen van de (bij bewoners opgehaalde) ideeën naar concrete, direct uitvoerbare plannen.

Op 15 juli 2021 werd in de OGtent in Duiven de startbijeenkomst van de het project Omgevingsmaatregelen A15 gehouden met circa 25 inwoners van de gemeente Duiven.

De uiteindelijke lijst omgevingsmaatregelen opgesteld door bewoners in sessies in 2018 en 2019 vormt de basis van dit project waarvoor Gemeente Duiven de middelen heeft gekregen van projectbureau ViA15. De omgevingsmaatregelen zijn in 2018 en 2019 op 3 kaarten gezet (Tekening 8, Tekening 9 en Tekening 10).
De totstandkoming van de lijst, de randvoorwaarden en voorgestelde werkwijze zijn terug te lezen in de Presentatie 15 juli.

Het daadwerkelijk naar uitvoering brengen van de voorgestelde maatregelen gebeurt in samenwerking tussen gemeente Duiven (daarbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)) en een werkgroep van bewoners afkomstig uit Groessen, Loo en De Helhoek aangevuld met bewoners uit andere delen van de gemeente.

Eerste bijeenkomst werkgroep was donderdag 16 september 2021 in het Gemeentehuis. De tweede bijeenkomst wordt voorjaar 2022 verwacht.

Werk in uitvoering

April 2022

Lijst Omgevingsmaatregelen t/​m april 2022

Wandelpaden

Eerste activiteit na Corona was excursie naar Wageningse Engpad Kids op 16 februari 2022.
Dit als een voorbereidende stap behorend bij de maatregel 41 Extra lus Klompenpad Loowaard en maatregel 52 Ontwikkelen nieuw Klompenpad (Kids) bij Helhoek en Groesssche Weide. Op basis van de excursie en na inventarisatie van alle wandelideeën is op 6 april 2022 een overleg gehouden met betrokken bewoners uit Groessen en de Helhoek. Een vervolg aan beide projecten om tot twee afzonderlijk Kids Klompenpaden (zoekgebied Groessen) te komen wordt gepland. Ook een vervolgoverleg over de overige wandelideeën (zoekgebied Helhoek) (maatregelen 11, 12, 13, 14, 18 en 27) wordt gepland.

Beplanting

In het voorjaar van 2022 zijn 3 landschappelijke beplantingsonderdelen volledig gerealiseerd. De oproep is het afgelopen jaar voornamelijk in het gebied tussen Vossendaal en de Achtergaardsestraat uitgedaan. Er zijn 3 struweelhagen aangeplant van samen 382 meter, een knip- en scheerhaag van 275 meter om een boomgaard aangeplant en er zijn 9 solitaire bomen aangeplant.
Verder zijn er nog meer plannen gemaakt die dit seizoen tot uitvoer gebracht worden en worden er nog meer omwonende benaderd voor gratis beplanting.

Mei 2022

De werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende deelgebieden kwam op 11 mei 2022 bij elkaar In het gemeentehuis om de lijst met voorgestelde omgevingsmaatregelen door te lopen en te actualiseren.

De uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen in het eerste jaar werden besproken en er zijn maatregelen voor de tweede periode uitgekozen. Dat maakt dat de totaallijst als volgt is. 

Lijst Omgevingsmaatregelen mei 2022

November 2022

De lijst met uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen is weer bijgewerkt. Voor een flink aantal van de eerder geprioriteerde maatregelen zijn inmiddels uitwerkingen opgesteld en afspraken gemaakt met betrokken grondeigenaren. Het plantseizoen 2022/2023 zal zo veel mogelijk benut worden voor uitvoering ervan. Daarna zullen de oranje regels in de tabel groen kleuren.

Lijst Omgevingsmaatregelen november 2022