Project afgerond Online cursus Alles over de Edese landschappen

De gemeente Ede koestert vele mooie landschappen. De diversiteit aan landschappen is een belangrijke troef voor de gemeente, haar bewoners, de recreanten en toeristen, en de biodiversiteit. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van goed onderhouden landschappelijke beplantingen zoals knotbomen, heggen, houtsingels en hakhoutbosjes. Veel van deze elementen worden onderhouden door vrijwilligers of door de eigenaar zelf. Echter, op een aantal plaatsen ontbreekt het aan kennis of mankracht om het onderhoud goed uit te voeren. In kader van het themajaar Ode aan het Landschap’ willen we meer kennis, aandacht en waardering genereren voor de Edese landschappen. Daarom organiseren de Edese werkgroepen van Levend Landschap in samenwerking met de gemeente Ede en SLG dit voorjaar de online cursus Alles over de Edese landschappen’. Doe je mee?!

Heide Bron SB PXL 20210826 170644659 4

Cursusprogramma: Alles over de Edese landschappen

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze cursus. Deelname is gratis. Het cursusprogramma bestaat uit vijf online bijeenkomsten, waarin je meer te weten komt over de Edese landschappen en biodiversiteit. Je leert hoe je samen met andere bewoners de landschaps- en natuurwaarden kan versterken. Via een aantal opdrachten kun je de opgedane kennis in je eigen omgeving vervolgens uitvoeren. Je kunt je aanmelden tot en met 18 april.

Deze cursus wordt aangeboden door de gemeente Ede en met steun van de provincie Gelderland.

  • 1e avond 20 april 2021: Ontstaansgeschiedenis van de Edese landschappen. Tijdens de eerste cursusavond leer je hoe de bijzondere landschappen van Ede zijn ontstaan en welke verschillende soorten landschappelijke beplanting hier van oorsprong voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen in het landschap. Na afloop van deze bijeenkomst krijg je de opdracht mee om karakteristieke landschappelijke beplanting in je eigen omgeving te bekijken. Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
  • 2e avond 18 mei 2021: Aanleg, onderhoud en beheer landschappelijke beplanting. De tweede cursusavond start met het bespreken we de opdracht van de eerste cursusavond. Daarna leer je hoe de verschillende soorten landschappelijke beplanting in de gemeente Ede, zoals hoogstamfruitbomen, houtsingels, hagen en bomen worden aangelegd, onderhouden en beheerd. Je leert hoe beheer kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Ook krijg je inzicht in welke partijen en vrijwilligersgroepen zich al met beheer bezig houden. Na afloop van de cursusavond krijg je de opdracht mee om in je eigen omgeving te bekijken waar beheer van karakteristieke landschappelijke beplanting noodzakelijk is. Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
  • 3e avond 8 juni 2021: Landschap en ecologie. De derde cursusavond start met het bespreken van de opdracht van de vorige cursusavond. Daarna leer je over de relatie tussen ecologie en het landschap, ecologisch beheer en inpassing in het landschap. Vier pijlers zijn hierbij belangrijk: voedselaanbod, nestgelegenheid, schuilgelegenheid en bescherming tegen bedreigingen. Aan het eind van de cursusavond weet je de vuistregels voor ecologisch beheer om de biodiversiteit op je terrein te vergroten: niet overal hetzelfde beheer, niet alles tegelijk onder handen nemen en niet te netjes. Na afloop van de cursusavond krijg je de opdracht mee om aan de hand van een checklist de biodiversiteit op je eigen erf of in je tuin te bekijken. Bekijk hier de presentatie terug (YouTube).
  • 4e avond 15 juni 2021: De Levende Tuin. Werkgroep Bloemrijk Bennekom geeft op deze cursusavond de workshop de Levende Tuin, waarin je meer te weten komt over hoe je een groene en aantrekkelijke tuin voor jezelf en voor vogels, vlinders en andere dieren kunt maken. In de workshop leer je om een schetsontwerp voor je eigen tuin te maken. Ook krijg je tips over hoe je met je buren of in de buurt een groen project kunt starten. Tuinervaring is niet nodig, wel het enthousiasme om je tuin groener en diervriendelijker in te richten. Na de workshop krijg je extra informatie opgestuurd, zodat je meteen aan de slag kunt. Bekijk hier de presentatie terug (YouTube).
  • 5e avond 6 juli 2021: Vragenuurtje. Stel op deze terugkomavond je vragen en deel je ervaringen met elkaar.

Levend Landschap Ede

Deze cursus een initiatief van Levend Landschap Ede. In ieder dorp in de gemeente Ede is een enthousiasmerende Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving.