Project Ontwikkeling Klompenpad De Hoven

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

In het voorjaar van 2020 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad De Hoven.

Tweede Klompenpad in Zutphen

Het initiatief voor een Klompenpad komt voort uit de wens om in de gemeente Zutphen aan de westzijde van de IJssel bij de wijk De Hoven de fiets- en wandelmogelijkheden te vergroten. In samenspraak met bewoners en Wijkraad willen SLG, de gemeente Zutphen en andere partijen in het gebied een wandelroute realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van De Hoven beleefbaar maakt. Dit wordt met het Leestensche Broekpad het tweede Klompenpad in Zutphen.

Klompenpad foto SLG