Project Ontwikkeling Klompenpaden Hierden-Beekhuizen

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

De gemeente Harderwijk en SLG willen samen met bewoners en partijen in het gebied wandelroutes realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van het buitengebied van Hierden-Beekhuizen beleefbaar maken.

Klompenpad

De Klompenpaden worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harderwijk, de provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij.