Project Oprichting Hoogstambrigade Culemborg Oost

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Culemborg en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden door ze te onderhouden. Hiervoor zijn vrijwilligers met snoeikennis nodig. SLG organiseert daarom een meerdaagse opleiding. Na de opleiding vormen de deelnemers een zelfstandige Hoogstambrigade en gaan ze samen aan de slag. 

Hoogstamfruit snoeien

Meerdaagse opleiding Hoogstambrigade

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bij-vriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Eward Timmerman van SLG geeft de opleiding. De opleiding bestaat uit vijf theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. De eerste theorieavond vindt plaats op 28 juni. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Culemborg. Het gaat om enkele werkdagen per jaar.

Heb je belangstelling voor de opleiding?

Meld je aan voor de opleiding tot Hoogstambrigade Culemborg Oost.

Aanmelden

De opleiding hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Culemborg en provincie Gelderland.