Project afgerond Oprichting Hoogstambrigades

Hoogstamboomgaarden horen bij het Betuwse landschap. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen. Die fruitrassen zijn goed voor de natuur, maar ook voor dieren en planten. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden, dat kan door ze goed te snoeien.

We richten meerdere Hoogstambrigades op in de gemeente West Betuwe:

Hoogstambrigade Tielerwaard

De wens voor de nieuwe Hoogstambrigade komt van bewoners, die via het project Levend Landschap betrokken zijn geraakt bij het thema landschap.

Hoogstambrigade Herwijnen

Bewoners uit Herwijnen gaan de oude hoogstamboomgaarden op het voormalig kasteelterrein van de Engelenburg en de Frissestein opknappen en met een vrijwilligersgroep beheren. Zij krijgen daarom een cursus hoogstamfruit en worden opgeleid tot vrijwillige Hoogstambrigade.

In Herwijnen zijn via het project Levend Landschap bewoners actief betrokken geraakt bij het thema landschap. Zo is onder meer een werkgroep opgericht die het voormalige kasteelterrein Engelenburg weer toegankelijk en beleefbaar maakt. Een nieuw initiatief van de bewonersgroep is dat ze de oude hoogstamboomgaarden op het terrein van de Engelenburg en nabijgelegen Frissestein met instemming van de particuliere grondeigenaar willen opknappen en in de toekomst met een vrijwilligersgroep beheren.

Hoogstambrigade Koornwaard

Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag met het onderhoud van de hoogstamfruitbomen op het natuurterrein van de Koornwaard in Heukelum.
Eigenaar Robert Stephens van bedrijventerrein De Koornwaard in Heukelum is enkele jaren geleden gestart met de herinrichting van zijn bedrijventerrein met veel aandacht voor de kwetsbare natuur in de directe omgeving. Hij heeft op zijn terrein allerlei landschapselementen aangelegd zoals poelen voor salamanders, hoogstamfruitbomen en andere inheemse bomen en struiken. De bevlogen eigenaar zoekt hulp van bewoners bij het onderhouden van de boomgaard. SLG gaat hem hierbij helpen door een nieuwe hoogstambrigade bestaande uit 8 tot 12 betrokken vrijwilligers op te leiden.

Hoogstamfruit snoeien

Opleiding Hoogstamfruit

Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De vrijwilligers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Een adviseur van SLG geeft de opleiding. Dit bestaat uit vijf theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen.