Project Otterlo in het Groen

Ben je benieuwd naar de geschiedenis van je erf? Wil je jouw erf mooier maken met streekeigen bomen en struiken en meer vogels en vlinders op het terrein? Dat kan! Doe mee met Otterlo in het Groen’. Dit is een initiatief van de gemeente Ede en SLG in samenwerking met Otterlo’s Belang. Wees welkom op de startavond hierover op 4 juli.

Startavond Otterlo in het Groen’ op 4 juli

Tijdens de informatieavond op donderdag 4 juli om 19.30 uur bij Hoeve Boer en Bleek, Beekdalseweg 2 in Otterlo vertellen de gemeente Ede en SLG je graag meer over de mogelijkheden. 

Programma:

  • 19.15 uur: Inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur: Opening en presentaties erfbeplanting, ecologie, voorwaarden voor deelname
  • 20:30 uur: Beplanting bekijken op erf Hoeve Boer en Bleek
  • 21:00 uur: Afsluiting met een drankje

Aanmelden

Graag vooraf even aanmelden voor de startavond en/​of het beplantingsproject via onderstaand formulier.

Beplantings- en biodiversiteitplan

Dit project is speciaal voor bewoners en ondernemers in het buitengebied van Otterlo. Als je meedoet met het project komt één van de landschapsadviseurs van de gemeente Ede graag kosteloos bij je langs. Samen met jou maken zij ter plekke een schets om jouw erf mooier en biodiverser te maken. Ook ontvang je handige informatie met tips en inspiratie voor het beheer van het erf.

De landschapsbeheerder werkt de schets, of jouw eigen ideeën, uit tot een beplantings- of biodiversiteitsplan. Hiermee kun je je erf verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, knotbomen, struweelhagen of een combinatie van mogelijkheden. Ook het inzaaien van bloemenranden en/​of aanschaf van nestkastjes behoren tot de mogelijkheden. Op deze manier past jouw terrein in het omliggende landschap. De gemeente stelt de beplanting voordelig beschikbaar.

Diersoorten profiteren van inheemse beplanting

Inwoners kunnen inheemse beplanting aanplanten op hun perceel. Door gebruik te maken van goed plantmateriaal en ecologisch beheer wordt het buitengebied aantrekkelijker voor verschillende diersoorten, zoals de steenuil, de kneu, de egel en allerlei insecten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde.

Steenuil

Landschapselementen

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt een adviseur van SLG over hoe het landschap is ontstaan en welke landschapselementen zoals heggen, boomgaarden en poelen hier van oorsprong voorkwamen. Ook wordt er verteld welke soorten elementen verdwenen uit het landschap en hoe ze weer terug kunnen komen. Tevens wordt uitgelegd wat de inwoners zelf kunnen doen om hun erf aantrekkelijker te maken en welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen vanuit dit project.

Interesse?

Doe mee met het beplantingsproject en meld je aan voor de startavond en of het project. Heb je je aangemeld voor het project, dan nemen de landschapsadviseurs van Ede binnen een paar weken contact met je op over een afspraak voor een erfbezoek en beplantingsplan.

Aanmelden