Project Vergroten leefgebied patrijzen West Maas en Waal

De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In Alphen zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: inzaaiacties met patrijzenzaad, aanplant patrijzenhagen, ontwikkelen van een fietsroute langs deelnemende grondeigenaren etc. Daarnaast kan de werkgroep grondgebruikers enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit.

Help de akkervogels in West Maas en Waal met een gratis patrijzenhaag of kruidenrand!

Heb je wel eens een patrijs gezien? Of het geluid van een veldleeuwerik gehoord? Het rood van de kneu zien we steeds minder vaak. Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol. Maar je kunt deze dieren eenvoudig een handje helpen!

Samen met het IVN en gemeente West Maas en Waal wil SLG het leefgebied van de patrijzen versterken. Om dat te doen willen we ook op particuliere percelen in het buitengebied op kleine schaal patrijzenhagen aanplanten en kruidenranden inzaaien. De grootte, inrichting of ligging van jouw perceel maakt daarbij niet uit. Een patrijzenhaag is ook een mooi alternatief voor afrastering.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Haag 2

Doe ook mee!

Wanneer je een stukje grond beschikbaar hebt en dit wil (laten) inrichten voor de patrijzen, meld je dan aan! Na aanmelding neemt een adviseur van SLG contact op en bespreekt op jouw terrein de mogelijkheden. Wij geven je kostenloos advies over de aanleg. Ook de beplanting of zaden voor een kruidenrand zijn gratis.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland.