Project Plan Boom: actie vogelbosjes

In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. We kunnen deze vogels nu helpen met het aanplanten van vogelbosjes, dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes en Gelderse roos. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op het erf maar we kunnen ze ook aanplanten op overhoekjes in dorpen en steden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG) starten een actie voor meer vogelbosjes waar iedereen die een overhoekje heeft aan mee kan doen. Meld je aan met onderstaand aanmeldformulier. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.


Boeren, burgers en buitenlui woonachtig in Gelderland kunnen deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. Dat kan zijn in het buitengebied maar ook in dorpen en steden liggen vaak stukje grond braak zoals bij een bedrijventerrein of sportveld. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende struiken als meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts en lijsterbes om vogels aan te trekken. Met streekeigen bosplantsoen maken we stukjes natuur die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Help je mee?

Kijk hier voor een informatieblad over aanleg en onderhoud van een vogelbosje.

Voorwaarden en aanmelden


Heb je 100 m² of meer tot uw beschikking voor een vogelbosje? Dan kun je meedoen met deze actie! Tegen een eigen bijdrage van € 0,25 per struik schaf je de beplanting aan voor de aanleg van een vogelbosje. Een adviseur van SLG bekijkt je aanvraag en stelt het assortiment samen zodat het passend is in het landschap. Doe ook mee en plant een vogelbosje op je erf, in je dorp of bij je bedrijf! Let op de voorwaarden in het formulier.

Dit is een actie van het landelijke project Plan Boom, dat in Gelderland wordt getrokken door Natuur en Milieu Gelderland en SLG. In de komende jaren dragen wij met Plan Boom bij aan het planten van 1 miljoen bomen in Gelderland. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, buurtinitiatieven en grondeigenaren.
Kijk op www​.natuurenmilieugelderland​.nl/​p​r​o​j​e​c​t​e​n​/​p​l​a​n​-boom voor meer mogelijkheden om mee te doen.

We willen er een mooie plek van maken niet alleen voor onszelf maar ook voor bloemen en vogels. Het vogelbosje is ook goed voor andere kleine dieren. Het was precies wat we wilden qua soorten.

Aanplant vogelbosje Syl Meijer
Syl Meijer
Deelnemer actie Vogelbosjes