Project Poelen.nu

In het project Poelen​.nu leiden we vrijwilligers op om in het veld te kunnen inschatten of er sprake is van achterstallig beheer van een poel. We proberen zoveel mogelijk poelen te bezoeken en op Poelen​.nu aan te geven wat de staat van de poel is. SLG maakt op basis van de inventarisatie door de vrijwilligers een kort gemeentelijk prioriteringsplan voor onderhoud aan de aanwezige poelen.

Kijk hieronder de startavond (20 april 2020) en de tweede avond (29 april 2021) terug.