Project Poelen herstellen in Heumen

Poelen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar ze hebben onderhoud nodig. Poeleigenaren in Heumen kunnen zich aanmelden voor een poelherstelproject. Meld je aan voor deelname aan het poelenherstelproject.

Instructie Poelen nu Apeldoorn

Poelen herstellen met eigenaren en vrijwilligers

Poelen zijn een belangrijk onderdeel van het landschap, zowel in natuurgebieden als agrarische gebieden. In Gelderland liggen ruim 11.500 poelen. Ze vormen een leefomgeving voor amfibieën, libellen, waterkevers en water- en moerasplanten. In het kader van natuurontwikkeling zijn veel poelen aangelegd. Deze functioneren echter niet blijvend optimaal; regelmatige uitvoering van onderhoud is noodzakelijk. Maar veel poelen zijn achterstallig beheerd, ze groeien dicht, raken beschaduwd en verlanden. De gemeente, SLG en de Poelenwerkgroep Heumen willen met dit project de poelen met eigenaren gaan herstellen.

Bruine kikker rosendael JZ 24 3 10 gedraaiduitsnede

Informatieavond 24 april

Op woensdag 24 april 2024 organiseren we met de gemeente Heumen een informatieavond over het beheer en onderhoud van poelen en het monitoren van de onderhoudsstaat. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur op het Gemeentehuis aan het Kerkplein 6 in Malden. Tijdens de informatieavond krijgen de poeleigenaren uitleg van SLG over het beheer en onderhoud van een poel en welke eisen amfibieën stellen aan hun habitat. 

Erfbezoek met onderhoudsplan

Een adviseur van SLG gaat vervolgens op erfbezoek bij de deelnemers en maakt aan de hand van de situatie van de poel, aanwezige doelsoorten en wensen van de eigenaar een beknopt herstel- en onderhoudsplan. In het herstel- en onderhoudsplan worden ook een aantal voorwaarden opgenomen rondom toekomstig beheer en de instandhouding van de poel. Aan de hand van dit plan kan de eigenaar het onderhoud uit gaan voeren of in overleg het onderhoud samen met de poelenwerkgroep Heumen of een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Poelenwerkgroep Heumen

In Heumen is recent een poelenwerkgroep opgericht. Deze groep enthousiaste vrijwilligers met kennis en kunde wil graag starten met het beheer en onderhoud en het monitoren van de onderhoudsstaat van poelen.

Vragen

Heb je vragen over het poelenherstelproject? Dan kun je contact opnemen met projectleider Erwin Reinhard van SLG.

Heb je een poel en wil je meer informatie over onderhoud?

Meld je aan voor het poelenherstelproject.

Aanmelden