Project Opleiden en oprichten poelenwerkgroep Apeldoorn

Voor bewoners van de gemeente Apeldoorn die meer willen leren over het onderhoud en de aanleg van een poel start deze zomer een poelencursus voor deelnemers die aan willen sluiten bij de huidige poelenwerkgroep. Wil je meehelpen om poelen te onderhouden en daarmee kwetsbare dieren zoals de fraaie kamsalamander en ringslang die in en om poelen leven te beschermen? Wil je leren hoe je de soortenrijkdom van je eigen of andermans poel kunt vergroten? Op woensdag 5 juli organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met SLG hierover een informatieavond. De avond start om 19.30 uur in de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. 

ringslang
Ringslang

Nieuwe vrijwilligers voor Poelenwerkgroep Apeldoorn

De informatieavond is voor iedereen die interesse in poelen heeft. Na afloop kun je beslissen of je het leuk vindt om de volledige poelencursus te volgen. Het uiteindelijke doel van de poelencursus is om nieuwe vrijwilligers voor de poelenwerkgroep Apeldoorn te werven.

Cursus poelen

In het verleden zijn alle poelen in de gemeente Apeldoorn beoordeeld op staat van onderhoud. De volgende stap is dat een vrijwilligersgroep deze poelen gaat onderhouden. Deze poelencursus leidt tot het oprichten van de poelengroep. De cursus bestaat uit verschillende dagdelen, theorie en praktijk. Je bezoekt mooie poelen om inspiratie op te doen. Je leert dieren en planten herkennen om zo de kwaliteit van de poel te bepalen. Ook leer je over onderhoud in de praktijk.

Met blote voeten in het water”

Marko Bijsterbosch is zo’n poelenvrijwilliger. Hij vertelt waarom hij meedoet: Wist je dat het eerste leven ooit in het water ontstaan is? Ik sta dus letterlijk met mijn blote voeten in het water, de plek waar dit proces zich nog steeds afspeelt. Het onderhoud bevordert ook de biodiversiteit in en om het water. Doen we dit niet, dan verlandt’ de poel. Het water verdwijnt en verschillende diersoorten sterven uit. Als we niet oppassen, dan komen we in een vicieuze cirkel en verdwijnen er steeds meer diersoorten. Bij Poelen​.nu werken we samen om dit te voorkomen en bieden we verschillende (beschermde) diersoorten een goede kans op een mooi en geschikt leefgebied”.