Project Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui

Het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui is een Gelders netwerk waar particulieren met grond in het buitengebied elkaar kunnen vinden op het gebied van biodiversiteit. Het Praktijknetwerk is een platform voor kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en inspiratie.

De terreinen van buitenlui kennen vaak al een hoge biodiversiteit en vormen daardoor belangrijke stapstenen tussen bestaande natuurgebieden en zijn vaak de aantrekkelijke parels in het agrarisch landschap. Planten en dieren gebruiken deze plekken voor voedsel, schuilgelegenheid en rust. Het zijn de essentiële schakels in het landschap. We hebben onderzoek gedaan naar wat particulieren met eigen grond nodig hebben, om nog verder te komen met hun ambities voor biodiversiteit. Daaruit bleek dat ze vooral heel graag met anderen willen sparren en uitwisselen over wat goed werkt en wat niet werkt. Ze willen graag zien hoe ecologisch beheer in de praktijk wordt uitgevoerd en advies en tips ontvangen hoe hun eigen terrein nog meer betekenis kan krijgen voor de planten en dieren. Om aan deze enthousiaste en ambitieuze wensen en ideeën tegemoet te komen wordt het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui opgezet.

Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui


Open erf bij ambassadeur biodiversiteit 

De ambassadeurs van het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui houden ook in 2023 open erf. Deze ambassadeurs hebben ervaring met het verhogen van biodiversiteit op hun terrein en willen inwoners uit hun gemeente inspireren. Op deze bijeenkomsten laten zij zien welke maatregelen zij hebben genomen om de natuur een handje te helpen. Met de deelnemers worden onderling tips en ideeën gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. 

Programma open erven 2023

Brummen

Opzet van het praktijknetwerk

Het praktijknetwerk heeft als doel om kennis over de praktijk uit te wisselen. De deelnemers aan het netwerk zijn particulieren met eigen grond (buiten erf en bouwblok) van enkele hectares die verdieping zoeken over biodiversiteit. Dit kunnen particulieren zijn die een agrarisch perceel willen omvormen naar natuur maar ook particulieren met een zeer divers terrein, die verbetering willen of uitbreiding of beter beheer om de biodiversiteit te verhogen. Het project richt zich op gronden in het buitengebied, die geen natuur’ zijn maar ook geen landbouw’. De grond mag daarom niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) liggen en geen onderdeel uitmaken van een agrarisch bedrijf. In het netwerk onderscheiden we in elke gemeente een ambassadeur. Een ambassadeur heeft al een biodivers terrein en heeft veel ervaring opgedaan met natuurvriendelijk beheren. Ambassadeurs zijn een inspiratie voor anderen, willen vooral graag hun opgedane kennis en praktijkervaring delen, maar ook leren van anderen.

In de praktijk

Op lokaal niveau vinden deelnemers elkaar en kunnen ze initiatief nemen voor uitwisseling. SLG faciliteert eenmaal per jaar een bijeenkomst op het terrein van de lokale ambassadeur. Hier staat een specifiek thema centraal en kan een specialist van binnen of buiten het netwerk worden uitgenodigd. Een belangrijk onderdeel van het netwerk is het kijken op het terrein van de buren’. Zien hoe anderen inrichting, beheer en onderhoud aanpakken en de verhalen over het beheer horen, de effecten in de praktijk zien en met elkaar spreken over hoe je zaken voor elkaar krijgt, zorgt voor verspreiding van de kennis en voor inspiratie. Ook is het mogelijk met een aantal deelnemers samen-werkdagen te organiseren of een lokale app-groep op te richten om elkaar laagdrempelig te kunnen bevragen of successen te delen.

Inspiratiebijeenkomst

Ambassadeurs

Als ambassadeur bepaal je waarop in jouw gemeente de focus ligt, want jij kunt initiatief nemen voor een bijeenkomst en thema’s bepalen. Ook krijg je zicht op de waarde’ van je terrein aan de hand van een biodiversiteitsscan die SLG voor je uitvoert. Daarmee heb je een handig handvat om te zien wat de verbetermogelijkheden op je terrein zijn en een instrument om de ontwikkelingen te volgen. Je bent als ambassadeur een spil in het netwerk en eerste aanspreekpunt voor SLG. Ambassadeurs krijgen inhoudelijk en procesmatig ondersteuning met tweemaal per jaar een ambassadeur-bijeenkomst. Voor specifieke vragen waar je binnen het netwerk geen antwoord op kunt vinden, kan onder bepaalde voorwaarden een adviseur helpen met advies op maat.

Meedoen met het Praktijknetwerk?

Vind je het leuk om anderen te inspireren, ervaringen te delen, je erf open te stellen? Heb je vragen over biodiversiteit, maar vind je op internet niet het antwoord dat voor jou van toepassing is? Wil je telkens bij leren, over soorten, beheer of inrichting? Wil je je eigen erf nog mooier en biodiverser te maken? Meld je dan aan om deel te nemen aan het Praktijknetwerk.

We zoeken nog ambassadeurs voor de volgende gemeenten:

  • in de Achterhoek: Doesburg, Duiven, Westervoort
  • in het Rivierengebied: Beuningen, Maasdriel, Nijmegen en Zaltbommel
  • op de Veluwe: Arnhem, Barneveld, Ede, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Rheden en Scherpenzeel

Wil je meedoen met het Praktijknetwerk?

Meld je aan als ambassadeur of als je interesse hebt in het Praktijknetwerk.

Aanmelden
Kaart praktijknetwerk

Waar bevinden zich de ambassadeurs?

Kijk op de kaart wie de ambassadeur in jouw gemeente is. Lees hoe lang ze al bezig zijn met biodiversiteit en hoe hun terrein is ingericht. Waar zijn ze trots op en wat willen ze leren?