Project Projecten tot en met 2021

1. Klompenpad Ambts- en Rijkspad

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. In Winssen is samen met vrijwilligers en grondeigenaren het Ambts- en Rijkspad ontwikkeld.

2. Landgoedwerkgroep Slot Doddendael

Landgoederen in heel Nederland zijn de groene parels in ons landschap met prachtige landhuizen en veel natuur. Slot Doddendael is een middeleeuws kasteeltje en wordt voor het eerst genoemd in 1332. Slot Doddendael en SLG hebben gezamenlijk een vrijwillige landgoedwerkgroep opgericht, die helpt bij het herstel en onderhoud van de fruitbomen en de tuin.

3. Levend Landschap Winssen

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

4. Praktijkcursus Biodiversiteit

Recent onderzoek naar insecten heeft duidelijk laten zien, dat de biodiversiteit sterk is afgenomen. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en Nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk steeds eenvormiger geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Wij organiseerden Inspiratieochtenden Biodiversiteit. Bewoners kregen tips en leren wat ze zelf kunnen doen voor meer biodiversiteit op hun eigen perceel.

5. Cursus Houd het landschap Mooi’

In samenwerking met Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) organiseerden we de cursus Houd het landschap Mooi’. Deze cursus was bedoeld voor Particuliere grondeigenaren in het buitengebied en vrijwilligers in de gemeente Beuningen. Deelnemers leerden meer over onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen.

6. Praktijkcursus beheer poelen

Vanuit het bewonersproces Levend Landschap Winssen ontstond het initiatief om poelen in de uiterwaarden te herstellen en daarna duurzaam te beheren met vrijwilligers. In een cursus kregen bewoners uitleg over biodiversiteit in en om poelen en ecologisch beheer van poelen.

7. Inspiratieochtend aanleg en beheer landschappelijke beplanting

SLG organiseerde in samenwerking met de werkgroep Levend Landschap Winssen een inspiratieochtend, waarin aan de orde kwam hoe je bomen en struiken moet onderhouden. Deelnemers zagen inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf nog aantrekkelijker kunnen inrichten. Tevens leerden ze over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, hagen, knotbomen en hoogstamfruit.

8. Hoogstambrigade Winssen

Achttien enthousiaste vrijwilligers hebben zich aangemeld om de sterk vervallen boomgaard bij de kerk in Winssen te gaan onderhouden. De vrijwilligers zijn inmiddels door ons opgeleid om onderhouden nu deskundig en zelfstandig de boomgaard. Zij deden hiervoor een vierdaagse cursus hoogstamfruit. Lees meer over Hoogstambrigade Winssen.

9. Winssen in het Groen

Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. In 2017 kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/​terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. 

10. Houd de Bongerd Hoog! 

In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!

11. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart

Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen.