Project Putten in het Groen

Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Bewoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Putten versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. We gaan in het voorjaar 2023 opnieuw Putten in het Groen organiseren. 

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor dit beplantingsproject.

Aanplanten
Foto: Marcel de Bont

Informatieavond 23 mei 2023

Bewoners van de gemeente Putten kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. Op dinsdag 23 mei 2023 organiseerden de gemeente Putten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een inspiratieavond Putten in het Groen’ in het gemeentehuis aan de Fontanusplein 1 in Putten. 

Subsidie, advies en ondersteuning

Om dit te realiseren is er een speciaal beplantingsproject voor inwoners van het buitengebied van Putten. Zij krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en/​of hoogstambomen. De gemeente Putten en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk. Dit jaar ligt de nadruk op de bewoners en gebruikers van het buitengebied van Putten maar ook recreatiebedrijven kunnen zich aanmelden.

Natuurlijk erf en vakantiepark dragen bij aan biodiversiteit

In het project kunnen ook vakantieparken meedoen. Een natuurlijk erf en vakantiepark die goed aansluiten op het landschap leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Dit geldt ook voor het aanbrengen van landschapselementen als struweelhagen of houtwallen. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek. Zo zijn bepaalde soorten planten kenmerkend voor de Veluwe.

vakantiepark groen

Van aanvraag tot aanplanten

Heb je belangstelling voor een advies? Een adviseur van SLG kijkt samen met jou naar de mogelijkheden van landschapselementen op je terrein. De adviseur kan je bezoeken om deze mogelijkheden te bekijken. Op basis van deze informatie ontvang je kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Na akkoord wordt de beplanting besteld. In het najaar wordt het plantmateriaal uitgedeeld.