Project Terwolde in het Groen

Inwoners van Terwolde (gemeente Voorst) kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied van Terwolde te versterken. Zij kunnen meedoen aan het beplantingsproject Terwolde in het Groen. Je ontvangt een gratis veldbezoek met beplantingsplan. Op woensdag 17 april 2024 organiseerden de gemeente Voorst en SLG hierover een inspiratieavond in dorpshuis d’Olde Schole in Terwolde.
Je kunt je nog aanmelden voor deelname aan het project.

Houtwal aanplanten bron SLG

Bijdrage aan de biodiversiteit

Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Dit geldt ook voor het aanbrengen van landschapselementen als struweelhagen of houtwallen. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek. Zo zijn bepaalde soorten planten kenmerkend voor de Veluwe.

Subsidie, advies en ondersteuning

Om dit te realiseren is er het beplantingsproject Terwolde in het Groen voor inwoners van het buitengebied van Terwolde. Zij krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen die de biodiversiteit versterken. Het gaat onder andere om knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en/​of hoogstambomen.

De gemeente Voorst en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk voor Terwolde. In de toekomst komen ook andere dorpen binnen de gemeente aan bod. In de gemeente Voorst zijn eerder beplantingsprojecten georganiseerd waarvoor veel animo was.

Van aanvraag tot aanplanten

Heb je belangstelling voor een advies? Een adviseur van SLG kijkt samen met jou naar de mogelijkheden van landschapselementen op je terrein. Op basis van deze informatie ontvang je kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. SLG gaat in de plannen uit van inheemse en zoveel mogelijk autochtone beplanting die de biodiversiteit versterken. Na akkoord wordt de beplanting besteld. Komend najaar wordt het plantmateriaal uitgedeeld.

Doe ook mee!

Meld je aan voor een bezoek door onze adviseur op jouw terrein.

Meld je aan