Project Vrijwilligers gezocht voor vleermuizenwerkgroep in Lochem

De gemeente Lochem kent een grote rijkdom aan vleermuizen en vleermuissoorten. Vleermuizen zijn nuttige dieren die veel insecten vangen, maar ze hebben wel gebrek aan goede verblijfplaatsen. Om deze beschermde dieren een handje te helpen, wil de gemeente de komende twee jaar maar liefst 660 vleermuiskasten ophangen aan laanbomen in het buitengebied. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zoekt de gemeente belangstellenden voor een nieuw op te richten vrijwilligersgroep. Dinsdag 30 augustus 2022 was hierover de informatiebijeenkomst in Almen.

Vleermuizen
Foto: Edwin B.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 augustus. Locatie: Camping Domein Groot Besselink, Lage Lochemseweg 31c, 7218 PA Almen. De bijeenkomst start om 19:30 uur, de inloop is om 19:15 uur. Meld je vooraf aan.

Op de bijeenkomst wordt het project door de gemeente en SLG verder toegelicht. We bieden je in samenwerking met een vleermuisdeskundige ook een cursus aan, die bestaat uit enkele bijeenkomsten.

Vleermuizenwerkgroep

We zoeken handige vrijwilligers die vanaf komend najaar willen helpen met nestkasten ophangen en willen registreren. Dit gebeurt onder begeleiding van een ecoloog. Je krijgt in een eerste cursusbijeenkomst praktische informatie over vleermuizen en over het ophangen van kasten. Ook is er aandacht voor veilig werken bijvoorbeeld hoe je een ladder veilig plaatst. In het voorjaar doe je een ronde langs de kasten om te controleren of deze er nog hangen en of deze nog in goede staat zijn. In een volgende cursusbijeenkomst leer je om vleermuissoorten te herkennen. Wanneer je het interessant vindt kun je dan helpen bij het onderzoek naar het gebruik van de kasten door de vleermuizen. Met jouw hulp, help je de vleermuizenpopulatie in Lochem op peil te houden. Doe je mee?

Vleermuiskast
Foto: Peter Eekelder

Het vleermuiskastenproject vloeit voort uit het SoortManagementPlan Vleermuizen (SMP) dat is opgesteld door de gemeente Lochem om de vleermuizenpopulatie op peil te houden.