Project afgerond Werkgroep Biodiversiteit Wageningen

Welke inwoners van Wageningen denken graag mee over biodiversiteit in de gemeente en willen de handen uit de mouwen steken om ook beheer op te pakken? De focus ligt als eerste op het ontwikkelen van een 5‑tal Bijenoases binnen de gemeentegrenzen van Wageningen. We zijn op zoek naar goede locaties waar de eigenaar akkoord is met het duurzaam inrichten van een Bijenoase. Daar plaatsen we een groot insectenhotel, creëren we kruidenrijke vegetatie en hoogstamfruitbomen, bijenbosjes en/​of een struweelhaag. Beheer en onderhoud van deze bijenoase komt in handen van de Werkgroep Biodiversiteit.

Locaties bijenoases gezocht!

Ben je de trotse bezitter van een stuk grond binnen of buiten de bebouwde kom van Wageningen en doe je graag iets voor natuur en landschap? We hebben een prachtige aanbieding voor je. In het kader van de het project Impuls Biodiversiteit van de gemeente Wageningen mogen we op 5 locaties een bijenoase gaan inrichten. Wij zorgen voor een op maat gemaakt plan voor jouw situatie. We leveren het materiaal (zaaigoed, plantmateriaal, professioneel frame voor een groot insectenhotel) en zorgen voor de aanleg. De Werkgroep Biodiversiteit draagt zorg voor het duurzaam in stand houden van de locatie zodat planten en dieren er duurzaam gebruik van kunnen maken. Het gaat om particuliere grond, tot maximaal 0,5 hectare die langjarig in gebruik blijft als bijenoase. De locatie is liefst zichtbaar vanaf de openbare weg, zodat er ook een educatieve functie van uit kan gaan. Lijkt dit je interessant? 

Aanmelden voor een locatie voor een bijenoase is niet meer mogelijk.