Project Oprichting Zwerfafvalbrigades Buren

In de gemeente Buren zijn er steeds meer mensen actief bezig met het opschonen van de omgeving. Al jaren zijn daar de buurtjutters actief. Dit zijn verenigingen die elk kwartaal afval prikken. Een aantal inwoners bedachten het plan om een Zwerfafvalbrigade op te richten. SLG wil dit samen met de gemeente Buren gaan doen als aanvulling op de buurtjutters. Deze brigade gaat zich richten op het buitengebied rond Buren.

Wethouder Duurzaamheid Pieter Neven: Het is mooi om te zien dat onze inwoners actief bezig zijn met het opruimen van zwerfafval. Goede voorbeelden zijn de buurtjutters en de zwerfafvalbrigade. Zij zetten zich al jaren in voor een schonere gemeente. Afval hoort niet in de natuur, maar in de afvalbak.”

Zwerfafvalbrigades

Onder het motto van samen bereik je meer’ richt SLG al jaren zwerfafvalbrigades op. Er zijn in de tussentijd al meer dan zestig Zwerfafvalbrigades opgericht in Gelderland. Deze groepen van enthousiaste vrijwilligers trekken er samen of alleen op uit om zwerfafval te verzamelen. Dat geeft leuke contacten in de buurt én een schone omgeving. Het prikken van afval wordt afgestemd met de buurtjutters in de gemeente.

Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd. De deelnemers spreken zelf af wanneer ze erop uit trekken, hoe groot de groepjes zijn en op welke locaties ze actief zijn. Voordat de brigade van start gaat krijgen de vrijwilligers arbo- en veiligheidsinstructies van SLG. Ook ontvangen zij alle materialen die ze nodig hebben. De gemeente zorgt voor de afvoer van het afval.

Zwerfafvalbrigade Stokkum