Vrijwilligersgroep Boerderijwerkgroep De Elzenhof

Boerderijwerkgroepen zijn vrijwilligersgroepen die helpen bij het kleinschalig landschapsonderhoud op de boerderij. Op deze manier ondersteunen zij boeren bij het behouden en uitbreiden van de natuur en het landschap op hun natuurinclusieve bedrijf. Het onderhoud van natuur en landschap is vaak maatwerk, en voor het behoud en verbeteren van de biodiversiteit kan dit beter handmatig in plaats van met grote machines. De werkzaamheden variëren per boerderijwerkgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanplanten van bomen en struiken, snoeien, schoonmaken van poelen, wegsteken van onkruid, het maken van een takkenril of broeihoop, het monitoren van soorten en allerlei andere hand- en spandiensten

Boerderijwerkgroep De Elzenhof
Contactpersoon Arjan Vennema
Neem contact op Contact