Vrijwilligersgroep Heg- en Haagwerkgroep Brummen e.o.

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit houtsingels, knotbomen, bosjes en struwelen. Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap, natuurorganisatie of een particuliere eigenaar liggen. Als vrijwilliger in een landschapsbeheergroep draag je bij aan het behoud van het streekeigen landschap en kom je op de meest prachtige plekken die jouw regio te bieden heeft!

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact