Vrijwilligersgroep Levend Landschapwerkgroep Herwen

Levend Landschapwerkgroepen hebben met ondersteuning van SLG een meerjarenplan opgesteld, waarin staat hoe zij zelf het landschap rond hun eigen dorp mooier willen gaan maken. Hierin staan ideeën zoals de aanleg van wandelroutes en bloemstroken, het onderhoud van boomgaarden en verwijderen van zwerfafval. Deze werkgroepen zetten zich voor een langere periode in om de verschillende onderdelen in dit plan uit te voeren.
SLG stelt gereedschap beschikbaar en biedt de coördinatoren ondersteuning, zodat ze hun rol goed en succesvol kunnen blijven vervullen.

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact