Vrijwilligersgroep Monitor Kleine Landschapselementen

De Werkgroep Landschapsmonitoring gaat jaarlijks tussen mei en november het veld in om een klein deel van het cultuurlandschap van Gelderland te inventariseren. Vrijwilligers inventariseren onder andere houtwallen, hagen, poelen en hoogstamboomgaarden gedurende verschillende jaren om zo provinciaal aandacht voor het behoud van het karakteristieke landschap. Deze landschapsmonitoring is onderdeel van het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap Nederland, zo dragen vrijwilligers niet alleen lokaal, maar ook nationaal bij aan het behoud van landschapselementen.

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact