Vrijwilligersgroep Poelenwerkgroep Nijkerk

Biodiversiteitswerkgroepen zetten zich in voor het verhogen van de biodiversiteit in het algemeen of ten behoeve van een specifieke soort. Dit doen ze bijvoorbeeld door het bouwen van insectenhotels, het ophangen en onderhouden van (steen)uil- en vleermuiskasten en het opschonen van poelen. Maar ook door het maken van takkenrillen en broeihopen, het inzaaien van inheemse kruidenrijke randen en het gefaseerd maaien van grasland met de zeis of bijvoorbeeld met de methode van sinusbeheer. Dergelijke beheermethoden zorgen voor een grote toename aan soorten, zoals wilde bijen, vlinders, hommels en zweefvliegen. Om er voor te zorgen dat er altijd voldoende bloeiende planten zijn, is een aaneengesloten bloeiboog ook een belangrijk thema voor deze biodiversiteitswerkgroepen.

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact