Vrijwilligersgroep Poelenwerkgroep Nijkerk

Poelen werden van oudsher aangelegd als drinkplaats voor het vee. Toen deze functie verdween, slibden veel poelen dicht en verdwenen. Vrijwilligers in poelenwerkgroepen helpen bij het opschonen van de poel en het maaien van de zonnige kant. Zo ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De extra handen en kennis die een poelenwerkgroep kan leveren, geeft veel eigenaren het steuntje in de rug dat nodig is om deze bijzondere landschapselementen te behouden. Poelenwerkgroepen zijn veelal in het najaar actief.

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact