Vrijwilligersgroep Stichting Hogenenk

De Hogenenk is een landelijk gebied ten noorden van de kern Brummen.

In 1990 hebben een aantal bewoners Stichting Hogenenk opgericht met als doel het landelijke karakter en de leefbaarheid voor mens en dier te waarborgen en te versterken.

In stand houden en bevorderen van natuur, landschap en milieu in de ruimste zin staan voorop. Het beheren van landschapselementen, het initiatieren en het stimuleren van verbeteringen van leefbaarheid en landschap, maar ook het tegengaan van ontwikkelingen die het landelijke karakter en de leefbaarheid aantasten hebben de aandacht van onze organisatie, die bestaat uit louter vrijwilligers.

Tot onze middelen rekenen wij, naast landschapsbescherming en -onderhoud, ook beïnvloeden van particuliere- en overheidsorganisaties, het inwinnen en geven van advies en informatie en als rechtspersoon optreden namens bij de stichting betrokken personen.

Stichting Hogenenk
Contactpersoon Piet Moerkens
Neem contact op Contact