Vrijwilligersgroep Weidevogelgroep Maurikse Veld/Broek

Weidevogelvrijwilligers beschermen weidevogels op boerenland. Ze brengen het aantal nesten per gebied in kaart en onderhouden het contact met de agrariërs. Naast het beschermen van nesten bij landbouwkundige werkzaamheden, is bescherming van de kuikens van groot belang. Het seizoen van een Weidevogelvrijwilliger start in maart, wanneer het eerste kievitsei wordt gevonden en loopt door tot juli wanneer de vogels terugkeren naar het zuiden. De vrijwilligers gaan regelmatig op pad om de vogels op te sporen en beschermingswerkzaamheden uit te voeren. Als Weidevogelvrijwilliger kijk je vanaf de openbare weg, maar kom je ook op het land van agrariër en doe je goed werk met leuke mensen!

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact