Vrijwilligersgroep Zwerfafvalbrigade Nijkerk

Een Zwerfafvalbrigade is een lokale groep bewoners, die regelmatig zwerfafval in hun omgeving opruimt. De Zwerfafvalbrigade wordt door SLG en de gemeente gefaciliteerd met hesjes, knijpers en vuilniszakken. Ook worden er afspraken gemaakt over het ophalen van de zakken zwerfafval en is er een handige WhatsAppgroep voor de vrijwilligers.

Het accent bij de Zwerfafvalbrigades ligt op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, iedereen kan het initiatief nemen en je doet alleen mee als je zin en tijd hebt. Het resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!

Contactpersoon Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Neem contact op Contact